Home Finance Bumaba ng 80% ang bilang ng na-reject na visa application ng FDWs...

Bumaba ng 80% ang bilang ng na-reject na visa application ng FDWs sa taong 2023 kumpara sa taong 2021

2024_HKPTV_Photos_OFWsPark

Sa meeting noong Miyerkules (28 February) ng Hong Kong Legislative Council (LegCo), pinaliwanag ng Secretary for Labour and Welfare, Mr Chris Sun, ang dami ng visa application ng foreign domestic workers (FDWs) na hindi tinanggap o ito ay na-reject.

Ang Gobyerno ng Hong Kong ay nababahala sa umano na ilang pang-aabuso sa “early termination” ng kontrata ng FDWs upang magpalit ng employer (karaniwang kilala bilang “job-hopping”).

Ang paliwanag Mr Sun ay base sa isyu ng pagkakaroon ng “job hopping” sa mga foreign domestic workers sa Hong Kong na tinanong ng mambabatas na si Honorable Doreen Kong.

Ayon sa Labor Secretary, may 502 na application ang di tinanggap ang employment visa application sa taong 2023, samantalang sa taong 2021 naman ay may daming 2833, o bumaba ng 80%.

Sa pamamagitan ng pagsubaybay ng Labor Department (LD) sa mga katiwalian sa ilang mga paraan ng pag-hire ng ilang mga employment agencies (EA) at mahigpit na pagsuri ng Immigrationd Department (ImmdD) sa mga application ng employment visa ang mga dahilan na binigay kung bakit mas kaunti ang na-reject na visa application ng FDWs, ayon sa sinulat na pahayag ni Mr Sun sa meeting ng LegCo.

Pinaliwanag din ng Secretary of Labor ang ukol sa Code of Practice for Employment Agencies (CoP).

“In consultation with the Security Bureau and the ImmD, my reply to the Member’s question is set out below:”

(1) After concluding the consultation exercise on the preliminary proposals for revising the Code of Practice for Employment Agencies (CoP) in the first half of 2023, the LD has analyzed and examined the feedback received. Currently, the LD is finalizing the revised content of the CoP taking into account the suggestions and concerns raised by different stakeholders, as well as formulating the mechanism for enforcing the revised CoP. The LD will promulgate the revised CoP in the second quarter of this year.

(2) The CoP requires EAs to brief employers and FDHs on their obligations and rights under the Standard Employment Contract (SEC) and relevant legislation, such as the Employment Ordinance. EAs should request employers and FDHs to acknowledge in writing that they have been briefed on these matters, and should retain the written acknowledgment for inspection by the LD. The revised CoP will require EAs to further explain to FDHs the requirements for changing employers, and retain the written acknowledgment signed by FDHs.

(3) To enhance the protection of employers’ interests as consumers, the revised CoP will require EAs to specify, in the written service agreements drawn up with employers, whether they will provide a refund or an alternative arrangement for the replacement of FDHs in the event of premature termination of employment contracts initiated by FDHs. A new section will also be included in the sample service agreement appended to the CoP, requiring EAs to specify such arrangements.