Home Culture TRAFFIC Controllers Pinaganda Para sa Pagpromote ng Pag-iingat sa Kalye

TRAFFIC Controllers Pinaganda Para sa Pagpromote ng Pag-iingat sa Kalye

Traffic controllers 1200

TRAFFIC Controllers Pinaganda Para sa Pagpromote ng Pag-iingat sa Kalye
Para sa mga publiko, lalu na sa mga driver, mga tumatawid sa kalye, nagbibisikleta, at iba pa, isang paraan ang ginawa ng HK transport Dept upang maging maingat sa klaye at maka-iwas sa mga aksidente. Sa pagbibigay halaga ng Gobyerno ng HK sa pag-iingat sa kalye, ilang makabagong teknolohiya, gamit at pamamahala ang kanilang sinagawa.
Umapila din ang Gob ng HK na makiisa ang bawat isa sa pagsunod sa mga traffic rules, at maging maingat sa pag-tawid o habang nasa kalye, para makaiwan ng anumang aksidente.
Credit: Mula sa HKGov: The Transport Department (TD) said today (August 13) that the TD is giving traffic signal controllers a makeover by affixing a variety of full-height publicity posters with display of different road safety slogans to remind road users to observe road safety and hence reduce traffic accidents. The photo shows a traffic signal controller after beautification that carries a message of wearing helmets and personal protective equipment when cycling.