Home Featured Stories MULTA ng HK$2,000 sa salang di pagsunod sa tamang pagtawid (jaywalking) simula...

MULTA ng HK$2,000 sa salang di pagsunod sa tamang pagtawid (jaywalking) simula ng 14 August

Jaywalking) simula ng 14 August

Ito ang bagong panukala ayon sa Police ng Hong Kong. Sa nilabas na statement ng Police Traffic Headquarters Pedestrian Safety Campaign, sa loob ng nakarang buwan ng taong 2023, 53 ang namatay sanhi ng aksidente sa kalye.
Ilan sa dahilan ay hindi tamang pagtawid tulad ng di pagsunod sa traffic lights, hindi pagtawid sa lugar ng tawiran (zebra crossing lines), hindi paggamit ng footpath/footbridge, at tumatawid sa kalye habang gumagamit ng telephone.
Ayon din sa Pulis ng HK, “The Police recognize that traffic accidents may not be caused by one single factor. Apart from pedestrians crossing roads indiscriminately, illegal or improper behaviors of drivers are often the major causes of serious or fatal traffic accidents. Therefore, in addition to pedestrian violations, the police will also strive to combat illegal behaviors of drivers, including inattentive driving, careless driving, dangerous driving, etc., in the hope of enhancing the protection of the public and improving road safety.”