hkpinoytv, hong kong news, pinoy tv, philippines news, ofw

398 Seasonal Flu-related Outbreaks in Hong Kong

| February 13, 2018

CHP Influenza-related deaths

Ang Center for Health Protection (CHP) at ang Hospital Authority (HA) ng Hong Kong ay nagmo-monitor ukol sa sakit kaugnay sa influenza sa nagdaan mga araw simula ng panahon ng taglamig.

Sa kanilang ulat mula 7 January hanggang 11 February o lagpas isang buwan umabot na 398 ang nagkasakit ng influenza at mula sa daming ito, 149 ang nai-ulat na namatay.

Ang CHP ay patuloy din na nagpapa-alala na maging maingat sa pangangalaga ng kalusugan sa panahon ng tag-lamig simula pa ng buwan ng Disyembre hanggang sa kasalukuyan. Ilan sa mga paa-alala ng CHP ay tulad ng mga sumusunod na pangangalaga:

1. Kumain ng sapat at masustansyang pagkain.

2. Mag-ehersisyo.

3. Matulog ng sapat na oras.

4. Panatiliin ang personal na kalinisan pati na kalinisa ng kapaligiran.

5. Maghugas ng kamay matapos gumamit ng banyo; bago humawak sa gamit ng pagluluto at bago kumain.

6. Magsuot ng wastong damit na magpo-protekta laban sa lamig.

7. Magtakip ng ilong at bibig kung umubo o humatsing.

8.  Kung maari, magsuot ng mask pag lumalabas.

9. Umiwas sa maraming tao.

10.  Magpatingin kaagad sa Doctor kung may nararamdaman na panghihina at may mataas na temperature.

11. Kung maari ay magpa-bakuna ng laban sa flu.

12. Panatilihin na magkaroon ng bestilasyon sa loob ng bahay.

Binigyan diin din ng CHP ang dagdag na pag-iingat sa mga bata at mga matatanda ganun din ang may sakit at mahinang kalusugan.

Tags:

Category: Health, Sports

Comments are closed.

HKPinoyTV Menu
Menu